NEDERLANDSE HÄNDELVERENIGING

Koor van de Nederlandse Händelvereniging
De Nederlandse Händelvereniging (nhv), opgericht in 1946, is een oratoriumvereniging bestaande uit ongeveer 100 leden. De vereniging is vooral bekend vanwege de jaarlijkse uitvoeringen van Händels Messiah in Het Concertgebouw Amsterdam, de Grote Kerk Naarden en de St Agathekerk Lisse in de Kerstperiode. Daarnaast worden er ook concerten gegeven in het voor- en najaar, meestal in de Grote Kerk Naarden.
De koorleden zijn amateurzangers met een goede zangstem, die vaak door middel van zangles werken aan de ontwikkeling van hun zangcapaciteiten. Het koor streeft bewust naar kwaliteitsverbetering en wordt vocaal-technisch ondersteund door stempedagogen. Door regelmatige toetsing van de zangers middels audities wordt het niveau hoog gehouden.

Vanaf het najaar 2011 is Andrew Wise artistiek leider van de vereniging. Andrew stimuleert het koor nieuwe uitdagingen aan te gaan en voegt nieuwe elementen toe aan de concerten. Zo bevatte het najaarsconcert 2013 (Saul van Händel) scenische elementen en werden in het voorjaar van 2014 delen uit de passies van J.S. Bach op een vernieuwende manier uitgevoerd.

Verjonging en vernieuwing zijn termen die aansluiten bij het beleid van de nhv. De vereniging zoekt naar een interessante mix van oud en nieuw. Regelmatig staan werken van componisten als Bach, Mozart, Haydn en Rossini op het repertoire, maar in de afgelopen jaren zijn ook minder bekende componisten, zoals Whitacre, Barber, Rutter, Kreek en Lauridsen, aan bod gekomen. Dit jaar presenteren wij zelfs een opera: Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. Er wordt gestreefd naar uitdaging in het repertoire, waarbij de lat steeds iets hoger wordt gelegd, om zo tot boeiende programma’s te komen. De behoefte aan vernieuwing is te zien aan de keuze voor meer hedendaagse componisten en een nieuwe aanpak van klassieke werken, maar blijkt ook uit de wens om kansen te creëren voor jonge professionele zangers. De nhv zal, net als in 2012, tijdens het Internationaal Vocalisten Concours van 2016, de Handel Choir Award uitreiken, ditmaal aan een drietal zangers. Zij zullen de solisten zijn tijdens ons voorjaarsconcert in april 2017. Ook hoopt de nhv – door middel van de ingezette koers en het aanbieden van gereduceerde kaarten voor jongeren tot 25 jaar en een gereduceerd lidmaatschapstarief voor studenten – jonge mensen te interesseren de concerten te bezoeken, of koorlid te worden.

Voor meer informatie over de vereniging raden wij u aan een kijkje te nemen op de website www.haendelvereniging.nl, of bezoek onze Facebookpagina op www.facebook.com/haendelvereniging.

Holland Symfonie Orkest
Het Holland Symfonie Orkest geniet al bijna 30 jaar grote bekendheid als het top koorbegeleidingsorkest van Nederland. Voortgekomen uit het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland trad het orkest eerst vele jaren op als Randstedelijk Begeleidings Orkest en later als RBO Sinfonia. Ondanks de veranderingen in het culturele veld gaat het orkest verder, maar nu onder de naam ‘Holland Orkest Combinatie’, waaronder het Holland Symfonie Orkest ook valt.

Het Holland Symfonie Orkest heeft al 220 koren in 130 gemeenten begeleid. Per jaar ondersteunt het ongeveer 65 uitvoeringen van amateurkoren met professionele solisten en dirigenten. Naast concerten in middelgrote en kleine steden, meestal in historische monumenten / kerken, speelt het orkest ook op de grote Nederlandse podia, zoals het Concertgebouw te Amsterdam (al 115 keer), De Doelen te Rotterdam en de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag.

Het orkest kan bestaan uit een enkele musicus tot een groot orkest, afhankelijk van wat het uitvoerende koor nodig heeft. Het repertoire bestaat uit 1250 verschillende werken van 310 componisten. Het Holland Symfonie Orkest begeleidde al 1800 koorconcerten en educatieve concerten. Dankzij deze begeleiding krijgen koren de mogelijkheid zich te presenteren in een professionele setting, wat de kwaliteit van de amateurkoorzang ten goede komt. Omdat een vaste groep professionele freelance musici deel uitmaakt van het orkest, is de kwaliteit van de koorbegeleidingen gewaarborgd.


Bestellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbi Stichting Messiah Lisse

Miek Stap Elburg Botanic Media